Home Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

[td_block_text_with_title]

USLOVI KORIŠĆENJA

Dobrodošli na online magazin (www.starleta.com), ovaj online magazin rukovodi i raspolaže bez ograničenja starletateam.

Korišćenjem bilo kog segmenta online magazina starleta.com (u daljem tekstu Starleta), u potpunosti ste upoznati i prihvatate ove Uslove korišćenja.

Ovi Uslovi korišćenja radi jednostavnijeg pristupa informacijama podeljeni su na nekoliko segmenata.

  • Dozvoljeno je samo lično korišćenje
  • Zadržavanje prava i odricanje odgovornosti
  • Autorska i druga prava
  • Korisnici i zaštita ličnih podataka
  • Ovaj online magazin brine o svojim korisnicima!

Dozvoljeno je samo lično korišćenje

Starleta je namenjena je isključivo ličnom korišćenju. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja, preoblikovanje i objavljivanje sadržaja na drugim sajtovima ili „preslikavanje“ (mirror) početne niti bilo koje druge strane na nekom drugom sajtu/portalu, bez prethodne pismene saglasnosti Starletateam-a. Svaki oblik digitalne ili bilo kakve druge reprodukcije sadržaja Satrleta nije dozvoljen.

Zadržavanje prava i odricanje odgovornosti

Starletateam zadržava pravo da Uslove korišćenja promeni, bez prethodne najave.

Starletateam zadržava pravo da promeni ili ukine strane na Starleta, bez prethodne najave.

Starletateam zadžava pravo da uskrati pristup Starleta ili njegovim određenim segmentima korisniku koji prekrši ove Uslove korišćenja.

Starletateam nije odgovoran korisnicima za štetu koja bi mogla nastati pristupom Starleta ili nekom njegovom sadržaju; zbog nemogućnosti korisnika da pristupi Starleta, ili zbog oslanjanja na bilo koju informaciju koja se na njemu nalazi. Ovo ograničenje odgovornosti obuhvata i hardverska oštećenja, softverske defekte, računarske viruse i sl, koji se mogu javiti na računarskoj opremi korisnika.

Starletateam ni pod kojim uslovom nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada Starleta ili njegovih servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj i telekomunikacionoj opremi, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

Sve veze (linkovi) prema drugim Internet prezentacijama (sajtovima) služe kao pogodnost. Starletateam ne preuzima odgovornost niti kontrolu nad sadržajem ili radom drugih sajtova, niti je odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korišćenjem. Starletateam ne daje nikakve garancije, niti je odgovorna za ažurnost, tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili servisa Starleta. Starletateam ne daje garancije za usluge i proizvode, niti za informacije ili savete do kojih korisnici dođu upotrebom Starleta.

Stavovi trećih lica izneti na portalu nisu stavovi Starleta već ih na portalu samo prenosimo „onakve kakvi jesu“ i za njihovu sadržinu Starletateam ne može odgovarati.

Autorska i druga prava

Sva prava su rezervisana. Imena kompanija i proizvoda na Starleta mogu predstavljati zaštićeno ime ili robnu marku i kao takve su i predstavljene. Dizajn Starleta, objavljeni tekstovi, fotografije, video sadržaji i izvorni kodovi, predstavljaju zaštićeno ime, robnu marku ili drugi oblik zaštićene intelektualne svojine.

Ukoliko pojedini korisnik bude smatrao da je Starleta ili bilo koji njegov segment povredio autorska prava korisnika, Staretateam se obavezuje da takvu reklamaciju razmotri u najkraćem mogućem roku, i da sporni sadržaji ukloni odmah ako ustanovi osnovanost reklamacije.

Neovlašćeno reklamiranje i komercijalno delovanje bilo koje vrste na Starleta (putem komentara, preporuka i sl), strogo je zabranjeno.

Korisnici i zaštita ličnih podataka

Registracijom na Starleta korisnik je saglasan da prima na email sva obaveštenja koja se odnose na promene na portalu, najave i dr.

Starletateam neće objavljivati lične podatke korisnika niti će ih na bilo koji način zloupotrebiti. Starletateam neće biti odgovoran za slučaj da neovlašćeno lice koristeći nelegalne metode, dođe u posed ličnih podataka korisnika, i koristi ih na nedozvoljen način.

Komentari, informacije i materijali koji su postavljeni na Starleta od strane korisnika tretiraju se kao vlasništvo online magazina. Korisnici mogu biti nagradjeni za postavljanje komentara, informacija i materijala. Odluka o tome je diskreciono pravo Starletateam-a.

Online magazin brine o svojim korisnicima!

Starletateam će uvek i na svaki način pokušati da pomogne svojim korisnicima u mirnom rešavanju eventualnih sporova i nesuglasica sa drugim korisnicima online magazina, blogova ili sličnih prezentacija. Ipak, Starletateam ne može preuzeti odgovornost za slučaj posredovanja u sporovima između svojih korisnika i Oglašivača.

Starleta poziva svoje korisnike da mu se obrate za slučaj bilo kakvih pitanja ili nejasnoća u vezi sa primenom ovih Uslova korišćenja.

Ovi Uslovi korišćenja smatraju se Ugovorom Starleta sa svakim pojedinim korisnikom.[/td_block_text_with_title]